Redningsaktion


"Jeg ønsker at redde så meget fint gammelt træ som muligt fra at blive smidt ud eller lavet til spånplader". Det gamle træ har en helt anderledes farve og duft end den, vi kender fra nyt træ.

Råmaterialet 1


Består for en stor dels vedkommende af brædder fra skillevægge, der engang har siddet i ældre lejlighederi København og på Frederiksberg.

Råmaterialet 2


Jeg købte på et tidspunkt nogle gamle pommerske fyrreplanker, som indgår i en del af mine varer. Derudover gamle gulvplanker, og træ, jeg har fundet rundt omkring.

Om mig


Jeg er ikke snedker eller tømrer, men en kreativ sjæl, der brænder for at få nyt liv i gammelt træ. 

Jeg fik 6 i sløjd, men et liv med et gammelt hus gav mig mod på at begynde at snedkerere. Eller måske rettere: tømmerere, for mine varer er rustikke.

Mine varer


Er alle unikaer. Der er forskel på størrelse, form og udseende. ikke to er ens.

Kildemarkedet

Den 5. - 6. august er jeg at finde på Kildemarkedet i Tisvilde, der foregår ved Sandflugtsmonumentet.

Ses vi?